Velg en side

Vi har fortiden driftsforstyrrelser ved Hovsherad. Feilen kommer og går, og vi har mannskap som prøver og lokalisere feilkilden.
Innringer har varslet om gnistringer ved E39 som sjekkes for øyeblikket.

Beklager ulempene dette medfører, Dalane Nett

Oppdatering kl 02:00.
Feil oppdaget på linje inn mot Skjeggestad. Den ene fasen på høyspentlinjen har røket.
Starter utbedring.

Oppdatering kl 04:00
Feil utbedret og alle skal ha strøm igjen.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge