Velg en side

Gravearbeid i Bruvik

Dalane Nett er i avslutningsfasen på prosjektet med en direkte kabelforbindelse mellom Løvenborg transformatorstasjon og Eigerøy.
Dette er viktig for å styrke forsyningssikkerheten til Eigerøy.

Siste del av gravearbeidene kom i gang onsdag denne uken og vil ventelig pågå til ut i September.

Første del av arbeidet går fra Løvenborg transformatorstasjon til kryss Prestegårdsveien. Etter ferien vil entreprenøren i del 2 ta strekket fra kryss Prestegårdsveien til Bruviksveien mens en i siste del vil grave fra Bruviksveien og til Korsørveien.

Entreprenøren vil i anleggsperioden ta kontakt med berørte beboere langs veien og avklare kryssing. Dette vil forhåpentligvis gjøre at dere opplever minst mulig heftelser i perioden.

Videre er vi opptatt av deres sikkerhet og oppfordrer dere om å ikke parkerer langs veien i perioden graving pågår og holde farten lav.

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge