Velg en side

Nettleie

Hva er nettleie?

Nettleien  går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til måling, avregning, fakturering og kundehåndtering, til kjøp av strøm til å dekke elektriske tap i nettet (nettap), til el-sikkerhet og el-tilsyn, samt til kjøp av nettjenester fra overliggende nett (i hovedsak Statnett).

Utfordrende klima, topografi og en spredt bosetting øker kostnadene til utbygging og drift av nettet, som igjen fører til en økt kostnad per kunde.

Det er de fire kommunene i Dalane som eier Dalane Nett, og et eventuelt overskudd finansierer offentlige tjenester som skoler, barnehager, idrett, brannvesen, kommunale veier, legekontor, kultur med mer.

Fordeling av nettleien på aktørene denne går til:
Avgifter til staten = 48 %
Dalane Nett = 41 %
Lyse Elnett/Statnett = 11 %

De 11 % som går til Lyse/Statnett er nettleie som Dalane Nett må betale for overføring av strøm via andre sine nett.

 

Bedriftskunder

​For bedriftskunder er det ulike kostnader basert på størrelse av sikring en er tilkoblet.
Se følgende dokument for mer informasjon om nye priser eller ta kontakt med Dalane Nett på tlf.: 51 46 25 01 hvis du har spørsmål til prisendring på din bedrift.

 

 

Mer informasjon

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge