Velg en side

Tilknytning

Ved tilkobling av nye anlegg, forsterkning av bestående anlegg skal det betales tilknytningsgebyr med følgende sats:
Kr. 450,- pr kW (kilowatt) ekskl. mva.
Minstegebyr kr. 11 340,- ekskl. mva. (40 A/400 V, 63 A/230 V).
Tilknytningsgebyrets størrelse vil bli fastsatt med grunnlag i oppgitt overbelastningsvern og den spenningen som anlegget skal tilkobles. Endres overbelastningsvernet, vil dette resultere i endret tilknytningsgebyr med differansen på uttatt effekt.
Ved reduksjon av overbelastningsvern vil det ikke bli foretatt refusjon.
Stikkledningen leveres normalt med 3-fase spenning fra og med 32 A v/400 V og 56 A v/230 V systemspenning når installasjonen består av ett anlegg. Er det flere anlegg på samme installasjon, skal anlegget normalt installeres som 1-fase. Fritidsboliger, naust og liknende leveres normalt med 1-fase spenning.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge