Velg en side

Plusskunde – Elbil ladning – Produksjon

Plusskunde

Til nå har et tredevte talls kunde installert solcellepanel i sine installasjoner. Når produksjonen fra disse blir høyere en eget forbruk, leveres den overskytende energien inn på Dalane Nett sitt distribusjons nett. Nettselskapet gjør opp for dette i henhold til gjeldene nett tariff.

Framgangsmåten for å bli Plusskunde vil være:

Registrer en henvendelse i Dalane Nett sin Kundeportal
I tillegg sender dere installatører installatørmelding som beskriver anlegget 
Kunden avklar med din kraftleverandør, om han er klar til å kjøpe overskudds kraft
Det benytt godkjent utstyr etter kjente standere

For mer info om Plusskundeordningen, se NVEs nettsider. http://www.nve.no

Elbil ladning

Ved installasjon av elbil ladere vises det til EnergiNorge sin publikasjon:

Veileder for utfordrerne elektriske apparater

Produksjon

Ved tilknytning av ny produksjon i Dalane Nett sitt forsyningsområde, vil det være behov for avklaringer i forhold til tekniske løsninger, ytelse, grensesnitt, måling og avregning. Det er av den grunn viktig at slike installasjoner meldes i god tid. 

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge