Velg en side

Plusskunde – Elbil ladning – Produksjon

Plusskunde

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm kan overskuddskraften sendes tilbake på strømnettet og du kan da bli «plusskunde» og selge denne til Dalane Nett. Som lokal strømprodusent bidrar du da også til lavere overføringstap i nettet, som du igjen blir økonomisk kompensert for.

Før man kan tilknytte produksjon til strømnettet må det inngås en avtale med nettselskapet, Dalane Nett. I denne avtalen stilles det blant annet krav til utstyret og kvaliteten på strømmen som produseres. Før avtalen inngås sjekker vi også om strømnettet takler den aktuelle innmatingen. I de aller fleste tilfeller går dette greit, men i enkelte tilfeller må det gjøres tiltak først. Sjekk derfor før dette før anlegget bestilles. Du kan enten ta kontakt med en elektroinstallatør som sjekker dette videre for deg, eller du kan bruke skjemaet «forespørsel om nettilknytning» og sende dette inn via vår kundeportal.

For å bli plusskunde er dette den enkleste veien å gå:
• Før du går til innkjøp av materiell og utstyr, ta kontakt med elektroinstallatør eller nettselskapet for å avklare tekniske forhold rundt tilknytningen.
• Elektroinstallatør forhåndsmelder installasjonen til nettselskapet, Dalane Nett
• Dalane Nett behandler meldingen, sjekker nettkapasiteten og oversender tilknytningsavtale til kunden.
• Kunden inngår tilknytningsavtale for plusskunder og anlegget installeres før elektroinstallatøren ferdigmelder anlegget.
• Når alt er i orden godkjennes ferdigmeldingen og anlegget kan settes i drift.

Se Dalane Netts «Nettleiepriser» for mer info om kjøp/salg av overskuddskraft.

For mer info om Plusskundeordningen, se NVEs nettsider. http://www.nve.no

 

Elbil ladning

Produksjon

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge