Velg en side

Om Bedriften
25. november 1905 hadde kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Dette var første etablering av energiforsyning til allmenn benyttelse i Rogaland, og starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane energi.
Utover 1900-tallet bygget de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal opp egne kommunale elverk.
– januar 1978 ble disse slått sammen til Dalane elverk.
– januar 2000 ble selskapet endret til Dalane energi og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) eid av de fire Dalane-kommunene.
Eierforholdet er beregnet etter folketallet i kommunene pr. 01.07.2011 og eierfordelingen er som følger:
– Eigersund kommune 61,31 %
– Sokndal kommune 13,67 %
– Lund kommune 13,35 %
– Bjerkreim kommune 11,67 %

Om Dalane Energi AS

Dalane Nett AS er et selskap i konsernet bestående av Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon og strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.
Dalane energi IKS besluttet i juni 2016 å foreta en omdanning av selskapsform til aksjeselskap gjennom opprettelsen av det nye morselskapet Dalane Energi AS, fortsatt eid av de fire Dalane-kommunene. Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS ble også opprettet.

Om Dalane Nett AS
Leie av nett er monopolbasert virksomhet i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I de fire Dalane-kommunene er det Dalane nett som er nettleverandør.

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge