Velg en side

Nettleie

Her finner du våre nettleiepriser 2019

Energi Norges standaravtale for nettleie og vilkår for tilknytning Standardavtale

NETTLEIE

Nettleien går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til måling, avregning, fakturering og kundehåndtering, til kjøp av strøm til å dekke elektriske tap i nettet (nett tap), til el-sikkerhet og el-tilsyn, samt til kjøp av nettjenester fra overliggende nett (i hovedsak Statnett).

Utfordrende klima, topografi og en spredt bosetting øker kostnadene til utbygging og drift av nettet, som igjen fører til en økt kostnad per kunde.

Det er de fire kommunene i Dalane som eier Dalane Nett, og et eventuelt overskudd finansierer offentlige tjenester som skoler, barnehager, idrett, brannvesen, kommunale veier, legekontor, kultur med mer.

Fordeling av nettleien på aktørene denne går til:
Avgifter til staten = 48 %
Dalane Nett = 41 %
Lyse Elnett/Statnett = 11 %

De 11 % som går til Lyse/Statnett er nettleie som Dalane Nett må betale for overføring av strøm via andre sine nett.

 

LEVERINGSPLIKT

Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktkraft er også bestemt av NVE.

KUNDER UTEN KRAFTLEVERANDØR

Leveringspliktig kraft fra Dalane Nett AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkl. mva.) Dette gjelder for de første seks ukene. Etter seks uker øker påslaget til 12,5 øre/kWh (inkl. mva)

Velg kraftleverandør snarest: Les mer

 

I denne listen finner du kraftleverandører for vårt nettområde.  Kraftleverandører

 

Mer informasjon

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge